Програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация по специалност "Предприемачество и мениджмънт". Програмата е приравнена към пето ниво от Европейската квалификационна рамка и има акредитация от МОН.

За повече подробности и пълно описание на програмата, щракнете тук!