Разглежда инвестиционния процес от идеята до вземането на решение за приемане или отхвърляне на инвестицията. Включва разработка на инвестиционен проект.