Модулът предлага детайлизиран поглед върху финансите на фирмата, структурата им, начините за управление. Разглежда капиталовите пазари, ролята на търговските банки и централната банка. Изучава финансовия анализ като инструмент за оптимизиране на фирменото управление.

Съдържа множество задания, практикум и тестове за самопроверка.