Модулът разглежда функционирането на икономиката на макрониво. Изследва основни концепции като капитал, инвестиции, спестявания, данъци, търговски и платежен баланс, държавен бюджет и преразпределяне.