Разглежда процеса на стратегическо управление в бизнес организацията. Модулът включва изучаване на инструментариума за анализ и прилагане на стратегически решения и политики. Включва разработка на бизнес проект.