"Бизнес софтуер" е помощен модул, който улеснява работата на колежаните. В него са събрани връзки към ключови източници на бизнес информация, статистически данни и разрези. Модулът съдържа и кратък списък с безплатен софтуер в помощ на предприемача – фактуриране, мозъчни (мисловни) карти, моделиране на бизнес процеси и др.