Дисциплината представя историята на създаването на днешния Европейски съюз, проследява основополагащите договори, принципите на разширяване на Съюза и задълбочаване на интеграционните процеси. Разглежда институциите на ЕС, техните функции, връзки и взаимодействия. Набелязва актуалните тенденции в развитието на Съюза.