Основи на бизнес статистиката. Модулът е ориентиран към методи и инструменти за обработка на бизнес информация.