Дисциплината е базирана изцяло на програми с отворен код. Основната операционна система, която се ползва от работните станции, е Ubuntu Linux, а обучението се извършва с помощта на пакета LibreOffice – текстообработка, електронни таблици, презентации. Има възможност за преход и сравнение с Microsoft Office.