Дисциплината се занимава с властта и управлението в държавата, разпределени между съответните институции. Разглежда структурата на държавния, съответно на административния апарат, функциите, задълженията и правомощията на отделните органи, както и връзките между тях и мястото, и функциите на местното управление. Разгледана е и правната среда, в която функционира публичната администрация.