Модулът разглежда предприемачеството като социален и психологически феномен. Представя различните етапи, в които класифицираме икономиките и факторите, влияещи върху предприемачеството, които съответстват на всеки етап.

Колежаните имат възможност чрез практически задачи да усвоят моделирането на бизнес процеси като инструмент за визуализация, планиране и оптимизация.