Модулът по Английски език е в специфичен формат, разработен за Колежа. Неговата цел е да опосредства съществуващите езикови знания и умения, като ги впрегне в практически задачи с приложна насоченост. Намерението не е да се повтаря често неуспешната схема на изучаване на чужд език в училищата, а в рамките на разполагаемите часове да се заложи на практическа полезност. Работата е преобладаващо самостоятелна, за да отрази индивидуалното ниво на езикова компетентност, а преподавателят води и насочва процеса.