Модулът предполага усъвършенстване на вербална и писмена комуникации.