Разглежда процеса и етапите на подготовка, изпълнение и приключване на проект. Включва разработка на конкретен проект.