Този модул е сред най-новите разработки на колежа. Целта му е да запознае обучаваните с характерни култури, общества, обичаи, знаци. Поставя деловите комуникациите и взаимоотношения в по-широк контекст.