Market produceМодулът въвежда колежаните в икономическата терминология и основите на икономическата теория. Обикновено този модул е на първо място в учебната програма и чрез него се изгражда подходящата нагласа за работа с икономическа и бизнес материя.