Scales of justiceМодулът е фокусиран основно върху Търговския закон, Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, Закона за защита на конкуренцията. Разглежда структурата на цялата действаща законова уредба в Република България и обръща особено внимание на актовете, свързани с правилата за бизнес и правата на потребителите. Част от модула е посветена на принципите на медиацията като инструмент за решаване на спорове и на разглеждането на Закона за медиацията. Въвежда основни понятия от Европейското право.