Този модул занимава колежаните както с теорията на управление на човешки ресурси, така и с интересни практически-ориентирани теми – длъжностни характеристики, възнаграждения, групи, лидерство, организационни структури.