Corsi disponibili

Модулът запознава с нормите и правилата за осигуряване на здрав...
Разглежда инвестиционния процес от идеята до вземането на решение з...
Модулът по Английски език е в специфичен формат, разработен за Коле...
Всичко, което един успешен мениджър трябва да знае за взаимоотношен...
"Бизнес софтуер" е помощен модул, който улеснява работата на колежа...
Дисциплината представя историята на създаването на днешния Европейс...
Модулът предполага усъвършенстване на вербална и писмена комуникации.
Дисциплината е базирана изцяло на програми с отворен код. Основната...
Този модул е сред най-новите разработки на колежа. Целта му е да за...
Модулът разглежда функционирането на икономиката на макрониво. Изсл...
Подробно разглеждат отделните елементи на маркетинга от гледна точк...
Модулът въвежда колежаните в икономическата терминология и основите...
Модулът разглежда предприемачеството като социален и психологически...
Дисциплината се занимава с властта и управлението в държавата, разп...
Основи на бизнес статистиката. Модулът е ориентиран към методи и ин...
Разглежда процеса на стратегическо управление в бизнес организацият...
Модулът  е съсредоточен върху практически занимания, предхожда...
Модулът е фокусиран основно върху Търговския закон, Закона за защит...
Разглежда процеса и етапите на подготовка, изпълнение и приключване...
Този модул занимава колежаните както с теорията на управление на чо...
Модулът предлага детайлизиран поглед върху финансите на фирмата, ст...
Този курс представя по забавен начин основните принципи и механизми...
Всичко, което един успешен мениджър трябва да знае за взаимоотношен...
Този курс запознава с подход за формулиране на бизнес стратегия, на...
Този курс е достъпен само за обучители и служители от Балев Корпоре...
This is an Advanced Level De Facto course for educators who have co...